Wypełnianie danych do wysyłki

Jak wypełniać dane do wysyłki?

Kiedy tworzysz własny list przewozowy wprowawadź w polu UWAGI: imię i nazwisko lub nick/nazwę firmy oraz adres klienta detalicznego

Poniżej możesz dokładnie sprawdzić gdzie powinny znajdować się te dane kiedy nadajesz paczkę u różnych dostawców: