Regulamin / Klauzula informacyjna

Ogólna klauzula informacyjna

 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Happet sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-009, ul. Kotowo 42 .

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych, nie ma wymagania dla tej działalności w Rozporządzeniu RODO.

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu: nawiązania relacji biznesowych, wysyłki newslettera, przekazywania informacji marketingowych.
Zgody nie wymaga przetwarzanie danych niezbędnych do zrealizowania umowy bądź koniecznych do wypełnienia obowiązku prawnego, lub prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem  a  firmą Happet sp. z o.o., w celach marketingowych, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych, to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( w skrócie RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w tym:
• artykuł 6 ust. 1 lit. a) - jeżeli wyrazili Państwo odpowiednią zgodę na przetwarzanie danych - dane są przetwarzane w zakresie wyrażonej zgody;
• artykuł 6 ust. 1 lit. b) - dla danych gromadzonych w celu poprawnego wykonania umowy (relacji biznesowych) oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. przedstawienie oferty)
• artykuł 6 ust. 1 lit. f) - prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora przez co rozumie się nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni produktów lub usług Administratora. 

5. Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które
zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

6. Odbiorcy danych 

Państwa dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom, takim jak: dostawca usługi newslettera, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi hostingu, biuro
rachunkowe, firma kurierska. 

7. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane chyba, że ich dłuższe przechowywanie służyć będzie wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym.

8. Prawa wynikające z przepisów RODO:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego